Illustrations

Resume

facebook contact / kontakt

pages:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Petr Bilina (nar. 10. 5. 1956 v Hlinsku v Čechách) se výtvarným uměním zabývá už od útlého dětství. Kontaktovat jej můžete na e-mailu. Zpočátku byli jeho vzory čeští národní malíři Mikoláš Aleš a Josef Lada. Později ve škole, se začal seznamovat i s tvorbou velkých mistrů jako Rembrandt van Rijn, Raffael, Vermeer a přes Maneta, Moneta, Renoira, Van Gogha, Gauguina, až k Picassovi, Braquovi, Pollockovi a k současné, názorově rozrůzněné epoše.
Ve studiu malování pokračuje na LŠU, kde jsou žáci vedeni k samostatnému výtvarnímu projevu a osvojení­ si základů kresby a malby. Po ukončení­ základní­ školy se hlásí na UMPRUM v Brně, ale vzhledem k velkému počtu uchazečů a politickým problémům jeho rodičů po r. 1968 není přijat. Vyučil se zámečníkem a později odmaturoval na SPĹ  textilní.
Jeho tvorbu ovlivnila i ví­ce než třicetiletá každoroční poradenská činnost a spolupráce s lektory pedagogické fakulty v Hradci Králové, PhDr. Petrem Kmoškem, Bořivojem Borovským a PhDr. Zdeňkem Śubrdou z Prahy. Při zaměstnání stále kreslí a maluje a intenzivně se o výtvarné umění zajímá. Jeho tvorba se posouvá po fázích, ve kterých rozví­jí­ myšlenku, kterou reaguje na tvůrčí podněty jednotlivých etap svého života. Prochází jak obdobími portrétními, krajinářskými, přes realismus, až k absolutní improvizační abstrakci. Zabývá se i ilustrační tvorbou a přispívá do novin a časopisů. Osvojil si i techniku gravírování do kůže a kamene. Z malířských technik používá tužku, uhel, pastel, tuž, akvarel, temperu, ale největší část své tvorby maluje olejovými barvami na plátno.
V posledních letech přechází v rámci své volné tvorby, jako reakce na přetechnizovaný, neosobní, spotřební způsob života, na své pojetí boje s tímto prostředím a odlidštěnou, nekulturní, pokryteckou a amorální společností. Tvoří tzv.: Fauvistický symbolismus na základě jasných, transparentních, veselých a optimistických barev, zobrazujících známé české ale i přímořské scenérie, vždy však s poetickým podtextem. Souběžně zobrazuje známé i nové náměty, pouze černobíle, kdy podobně jako u kubismu dělá a skládá námět na ploše obrazu. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na tento svůj způsob malby je zřejmé, že se mu tak podařilo vyjádřit současný pocit společnosti a jejího chápání okolního světa.
zastoupení v atelieru "V", výstava v Šumperku, výstava v muzeu v Zábřehu, přehlídka ve Svitavách 2015